UNStudio, câștigătorii concursului Internațional de Arhitectură Un Iași pentru Viitor.

Ansamblul arhitectural proiectat de UNStudio, în cadrul concursului internațional de la Iași, organizat de compania IULIUS, a fost desemnat de un juriu de specialiști drept soluția câștigătoare pentru o viitoare dezvoltare în zona centrală a Iașului. Descris de membrii juriului drept „răspunsul cel mai complet și echilibrat la întregul set de criterii din tema concursului”, proiectul propus de UNStudio a răspuns cu multă creativitate și inovație tuturor provocărilor generate de caracteristicile amplasamentului, unul cu un patrimoniu istoric și cultural dominant și valoros.

„Am așteptat cu entuziasm răspunsul la tema formulată oferit de cei patru participanți în concurs, știind încă de la început cât de grea va fi misiunea juriului de a le departaja. Toate lucrările au fost de o înaltă calitate din perspectiva îndeplinirii criteriilor care trebuiau respectate și am constatat că fiecare dintre birourile participante la acest concurs a depus un efort conceptual consistent. Suntem bucuroși că am reușit desemnarea unui proiect câștigător care poate reseta relația dintre arhitectura contemporană și cea istorică, atât la nivel local, cât, de ce nu, și la nivel național”, a declarat președintele juriului, dr. arh. Șerban Țigănaș.

O soluție
arhitecturală
contemporană,
în dialog cu monumentele
istorice

de referință

Noua zonă de dezvoltare se particularizează prin amplasarea sa în centrul orașului, arealul de atractivitate urbană cel mai deosebit, accesibil și vizibil al Iașului, ce concentrează clădiri importante şi valoroase arhitectural.

Prin acest concurs internațional de specialitate se dorește o soluție urbanistică reprezentativă, care să fie un liant între patrimoniul existent al Iașului și arhitectura contemporană.

Tema de concurs a fost gândită astfel încât să îndeplinească o serie de obiective, extrase inclusiv din modul în care ieșenii văd dezvoltarea orașului, așa cum a reieșit în urma studiului realizat de IULIUS în noiembrie 2021 - iasipentruviitor.ro/rezultate

Soluția propusă:

• va continua șirul de lucrări de referință istorică și arhitecturală din centrul orașului, printr-o viziune contemporană, respectând contextul istoric de patrimoniu și particularitățile urbanistice ale zonei;

• va integra vestigiile arheologice recent scoase la lumină pe amplasament, oferind o soluție sustenabilă de valorificare a lor.

Obiective

OBIECTIVE URBANISTICE:

Integrarea spațială a proiectului în ansamblul urbanistic-arhitectural al Pieței Palatului Culturii și reconfigurarea laturii de vest a acestuia.

Realizarea unei conexiuni spațiale pietonale între zona înaltă a Pieței Palatului Culturii și zona joasă a cartierului Sf. Andrei.

Generarea unor perspective favorabile pentru arterele Anastasie Panu și Palat.

OBIECTIVE ARHITECTURALE:

• Elaborarea unui model de arhitectură contemporană la cele mai înalte standarde - un nou punct de reper pentru oraș.

• Realizarea unor clădiri care promovează calitatea și reprezentativitatea, adecvate amplasamentului ultracentral.

• Activarea socială a dezvoltării prin optimizarea relației dintre spațiile publice exterioare, spațiile comerciale, de servicii și cele cu destinație socio-culturală.

OBIECTIVE ECONOMICE ȘI SOCIALE:

• Valorificarea și activarea unui areal subutilizat și inactiv printr-o nouă dezvoltare cu impact în calitatea vieții, care va crește valoarea zonei și va genera oportunități de regenerare urbană.

• Spațiile cu acces public și spațiile socio-culturale vor genera un nou pol de atractivitate pentru oraș.

OBIECTIVE ECOLOGICE:

• Noua dezvoltare va deveni un exemplu de bune practici și din punct de vedere al construirii responsabile față de mediu.

• Vor fi respectate cerințele sistemelor internaționale de clasificare pentru clădirile „verzi”.

• Va fi unul dintre primele proiecte din România care va satisface criteriile nZEB.

Principalele criterii de evaluare

Ameliorarea aspectului contextului construit actual, a amenajărilor peisagistice existente și buna integrare în zona protejată, inclusiv prin încadrarea spațiilor verzi și activarea socială a proximităților.

• Asigurarea coerenței stilistice, prin integrarea soluției în zona de o deosebită valoare istorică și monumentală (din punct de vedere al materialității, volumelor, fațadelor etc.).

• Studierea și argumentarea soluției în contextul zonelor construite protejate, al perspectivelor caracteristice și al arealelor de percepție ale monumentelor adiacente.

Gestionarea constrângerilor privind zonificarea, retragerile, regimul de înălțime - stabilit astfel încât să nu afecteze silueta monumentelor istorice din principalele direcții de percepție și să nu obtureze principalele unghiuri de vizibilitate, precum și infrastructura de accesibilitate planificată.

• Dezvoltarea urmează să lege pe verticală două spații urbaneb separate atât de o pantă accentuată, cât și de apartenența istorico-socială complet diferită.

• Soluția trebuie să îmbunătățească atât partea superioară a cornișei centrului istoric, înscriindu-se în rândul verticalelor de prestigiu existente, cât și partea inferioară a versantului, rezolvând problemele acesteia de inter-conectare, de echipament urban și de servicii.

• Identificarea soluțiilor de sustenabilitate, de la amprenta redusă de carbon, materiale utilizate, eficiența energetică, până la reciclarea apelor meteorice și utilizarea acestora pentru întreținerea spațiilor verzi etc.

CALENDAR desfășurare concurs

ETAPA 1

Consultări publice, elaborare temă și demarare cercetare arheologică

ETAPA 2

Demarare discuții cu birouri de arhitectură și înscriere în concurs

ETAPA 3

Vizite amplasament, sesiuni de clarificări, elaborare și transmiterea soluțiilor de concurs către juriu

ETAPA 4

Prezentare către juriu, analiză soluții de către juriu, expoziție publică și recepția întrebărilor

ETAPA 5

Anunțare soluție câștigătoare